Latest Phần Mềm Hóa Học News

Vẽ công thức hóa học bằng phần mềm ChemBioDraw Ultra

Vẽ công thức hóa học bằng phần mềm ChemBioDraw Ultra

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Gõ Tiếng Việt có dấu trong MathType

Gõ Tiếng Việt có dấu trong MathType Xin chào các thầy giáo,…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Một số phần mềm hữu ích dành cho giáo viên dạy Hóa học

Một số phần mềm hữu ích dành cho giáo viên dạy Hóa…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Sử dụng phần mềm Novoasoft Scienceword trong dạy học hoá học

Sử dụng phần mềm Novoasoft Scienceword trong dạy học hoá học Novoasoft…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS Draw 2.4

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS Draw 2.4 Là phần mềm…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh