Tag: học sinh

Kiểm tra trực tuyến: Đừng chỉ “chăm chăm” giám sát học sinh

Kiểm tra trực tuyến: Đừng chỉ “chăm chăm” giám sát học sinh

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Cho thuê phòng dạy học tại Hà Nội !

Cho thuê phòng dạy học tại Hà Nội ! Nếu bạn 👩‍🏫

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Thảo luận trên lớp

Một thầy giáo hỏi tôi: "Làm thế nào thầy làm cho học

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Những chỉ dẫn giúp người học tham gia giờ học thảo luận hiệu quả

Những chỉ dẫn giúp người học tham gia giờ học thảo luận

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học Giải nhanh trắc

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh