More Latest News

Xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy nhằm tăng cường hiệu quả các tiết luyện tập môn Hóa học ở trường THPT

Xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy nhằm tăng cường hiệu quả các tiết luyện tập môn Hóa

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Tài liệu bộ trợ giúp ôn tập về Ancol và phenol

Tài liệu bộ trợ giúp ôn tập về Ancol và phenol Học sinh biết củng cố kiến thức ,hệ thống

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Độc chất thần kinh VX là gì? Ai đã tạo ra nó? Tại sao gọi nó là độc tố mạnh nhất thế giới?

Độc chất thần kinh VX là gì? Ai đã tạo ra nó? Tại sao gọi nó là độc tố mạnh

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

20 đề thi đánh giá năng lực – trường ĐH QG TP HCM

Bộ đề thi thử ôn luyện cho kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM dưới đây

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh