Tag: thi hsg

Tuyển tập đề thi HSG - Hoá học 9 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B0qKcDiAh_YsbmcySTZwNkFnWXEyUUlSakMtOHJ1Qm9IWE53/preview" query="" width="100%" height="1480" /]
Bài tập hóa học vô cơ trong những kì thi Olympic hóa học Bài 1 (Kim loại kiềm) Một mẫu oxit kim loại kiềm được hoà...
Vẻ đẹp của phân tích hệ số trong giải toán hóa THCS Phân tích hệ số phản ứng và ứng dụng trong giải nhanh bài...
Đề thi chọn HSG THPT Chuyên Duyên Hải Bắc Bộ - Lần 1 Kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên...
Đề thi chọn HSG quốc gia môn Hóa học năm 2016 Vô Cơ - Ngày 06/01/2016 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B3gEANEj22YtdFVUNks0cTFrSE0/preview" query="" width="100%" height="780" /] Hữu Cơ - Ngày...
Tuyển tập đề thi chọn HSG môn Hóa học 12 Sở Giáo Dục tỉnh Quảng Trị Nhiều đề thi học sinh giỏi Hóa 12 hay,...

Leave a comment