Tag: hóa học 12

Khai bút đầu năm Quý Mão 2023

Khai bút đầu năm Quý Mão 2023 Hóa học 10 - Hóa

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Chuyên đề: Đại cương kim loại – Phần 2

Chuyên đề: Đại cương kim loại - Phần 2 Chuyên đề: Đại

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Chuyên đề: Đại cương kim loại – Phần 1

Chuyên đề: Đại cương kim loại - Phần 1 https://hoahoc.org/chuyen-de-dai-cuong-kim-loai-phan-2.html

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

ĐỀ THI GIỮA KÌ I – HÓA 12 – THPT GIAO THỦY C – NAM ĐỊNH

ĐỀ THI GIỮA KÌ I – HÓA 12 – THPT GIAO THỦY

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Bài toán về hỗn hợp phi kim: cacbon lưu huỳnh và photpho

Bài toán về hỗn hợp phi kim: cacbon lưu huỳnh và photpho

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Hệ thống 1 số bài tập ôn luyện vượt mức 8+

Hệ thống 1 số bài tập ôn luyện vượt mức 8+

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

[Hoá học 12] Đề khảo sát – đánh giá năng lực kiến thức chương 01 + 02

Đề khảo sát - đánh giá năng lực kiến thức chương 01

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh