Tag: chuyên hóa

MÁCH BẠN CÁCH LUYỆN THI VÀO CHUYÊN HOÁ CẤP 3 Trong nhiều năm trở lại đây học sinh lớp 9 tham gia kì thi vào...
Tuyển tập 7 đề thi thử vào 10 THPT - chuyên Hoá học [googleapps...
Trước khi đi vào chi tiết xin phép được nhấn mạnh một số điểm sau – Bài viết thể hiện quan điểm của riêng người...
Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên - Tỉnh Đồng Tháp - 2015 - 2016
Bài tập hóa học hữu cơ 1 - Dành cho SV [googleapps domain="drive" dir="file/d/0Bztg7fpFiQ7_Z3JuOUlyZnR1V0k/preview" query="" width="100%" height="1480" /]
Tìm tên kim loại và các hợp chất vô cơ [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMOHdWTmJOSDQ2aFU/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Leave a comment