Luyện Thi HSG THCS

Latest Luyện Thi HSG THCS News

Đề thi chọn HSG Hóa Học 9 – TP Hà Nội – Năm 2023 – 2024

Câu I: 1. Xác định các chất X, Y, Z, T và…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Đề giao lưu HSG KHTN 8 – Năm học 2023 – 2024

Đề giao lưu HSG KHTN 8 - Năm học 2023 - 2024…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Đề thi thử vào 10 chuyên Hóa – Định hướng thi năm 2024 – 2025

Đề thi thử vào 10 chuyên Hóa - Định hướng thi năm…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Đề Thi vào 10 Chuyên Hóa – Trường THPT Chuyên Khoa học Huế – Năm 2023 – 2024

Đề Thi vào 10 Chuyên Hóa - Trường THPT Chuyên Khoa học…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Bạc Liêu: Đề thi tuyển sinh vào 10 THPT Chuyên Bạc Liêu – Năm 2023-2024

Bạc Liêu: Đề thi tuyển sinh vào 10 THPT Chuyên Bạc Liêu…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh