Tag: chọn hsg

Tuyển tập đề thi HSG - Hoá học 9 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B0qKcDiAh_YsbmcySTZwNkFnWXEyUUlSakMtOHJ1Qm9IWE53/preview" query="" width="100%" height="1480" /]
Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2017-2018 Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2017-2018 là đề thi môn Hóa...
- Trường THPT Thăng Long - Đề thi Olimpic môn Hoá - HSG môn Hoá 10
Các mẹo giúp giải nhanh bài tập hóa học - Nguyễn Đình Độ Cuốn sách "Các mẹo giúp giải nhanh bài tập hóa học" của...
Tuyển tập tài liệu bồi dưỡng Hóa học cho học sinh khá, giỏi Các bài tập ôn thi Casio Hóa học Download ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC...
Đề thi chọn HSG Quốc gia năm 2016 môn HÓA Ngày thi thứ nhất (6/1/2016)
Chuyên đề ôn thi HSG: Cân bằng hóa học Trong đời sống và sản xuất, có những phản ứng hóa học chỉ xảy ra được...
Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2012-2013 VÒNG 01 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMVmt4Q3IxeDFaX0U/preview" query="" width="100%" height="780" /] VÒNG 02 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMTHJSeDZxNVh4YUk/preview"...
Quảng Trị: Đề thi chọn HSH môn Hóa học - Năm 2012 - 2013 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMMHpuU19BRFpQNWs/preview" query="" width="100%" height="1280" /]

Leave a comment