Tag: kim loại

Chuyên đề: Đại cương kim loại – Phần 2

Chuyên đề: Đại cương kim loại - Phần 2 Chuyên đề: Đại…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Chuyên đề: Đại cương kim loại – Phần 1

Chuyên đề: Đại cương kim loại - Phần 1 https://hoahoc.org/chuyen-de-dai-cuong-kim-loai-phan-2.html

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Bài tập ôn tập cho đội tuyển ôn thi HSG Quốc Gia

Bài tập ôn tập cho đội tuyển ôn thi HSG Quốc Gia

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Chuyện kể về kim loại (Tập 1)

Chuyện kể về kim loại (Tập 01) Cuốn sách đã biến một…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh