Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS Draw 2.4

0
662

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS Draw 2.4

Là phần mềm vẽ công thức hóa học khá mạnh, sử dụng miễn phí. Trước đây, ISIS Draw được phát triển bởi  Symyx Draw nhưng hiện tại Symyx Draw đã sáp nhập với Accelrys và các phiên bản ISIS DRAW hiện tại không còn được hỗ trợ. Các phiên bản mới được chuyển thành Accelrys Draw, hiện tại đã có phiên bản Accelrys Draw 4.0.

Bạn có thể tải bản ISIS DRAW 2.4 tại:

+ http://www.ziddu.com/download/16996651/draw24.exe.html

+ http://www.mediafire.com/download/bzwyzcxwz8t3yx6/ISIS_DRAW%28hoa_hoc%29.zip

Chương trình đã có kèm theo một số plug-in hỗ trợ như Wiew in RasMol hay Generate Name with AutoNom.

1. Cài phần mềm ISIS DRAW 2.4

– Hình sau là các thành phần trong bộ phần mềm ISIS DRAW 2.4:

á

Để cài phần mềm ISIS DRAW 2.4 ta kích đúp vào file có tên DRAW24 trong bộ phần mềm của nó, tiến hành cài bình thường (không cần CD key hoặc serial).

dv

Khi cài xong thành phần DRAW24, chương trình cài đặt tự động hỏi có cài thêm thành phần Generate Name with AutoNom trong file AUTONOM,

chọn YES và nó tiếp tục cài thêm thành phần này

ad

và cuối cùng là hoàn chương trình cài đặt ISIS DRAW 2.4 và trên màn hình chính xuất hiện biểu tượng:

2. Cách cài thêm bộ phần mềm vẽ hình lập thể 3D

Tuy nhiên thường cần tải thêm một plug-in 3D-draw của ACD trên website http://www.acdlabs.com và cài đặt để chuyển các cấu trúc dưới dạng hình học 2 chiều thành công thức lập thể (3 chiều). Để cài được Plug-in này ta tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt thêm chương trình 3D-Draw trong bộ cài của chương trình ISIS Draw có biểu tượng như hình vẽ :

hj

Khi đó nó sẽ tạo trên ổ cứng (thường là ổ C:) một thư mục có tên là ACDFREE

Bước 2: Khởi động chương trình ISIS Draw (đã cài xong từ trước), chọn Options – chọn Add-in Manager từ Menu:

k

Bước 3: Nhắp chuột chọn thẻ Installation từ hộp thoại, sau đó chọn nút Install an Add-in

j

l

Bước 4: Chọn đường dẫn đến thư mục ACDFREE đã được cài trên ổ cứng, chọn kiểu file (Files of type) làAdd-in Archives (*.exe), sau đó chọn file 3DISIS, nhắp chuột vào Open sau đó nhắp chuột để tiếp tục các xác nhận.

lk

3. Khởi động chương trình và làm việc:

Cách 1: Nắp đúp vào biểu tượng trên màn hình

Cách 2: Chọn Start>Programs> ISIS Draw 2.4 Standlone> ISIS Draw 2.4

Màn hình làm việc của chương trình chính:

jh

Biểu tượng và nội dung các công cụ trên thanh công cụ dọc:

jm

Biểu tượng và nội dung các công cụ trên thanh công cụ ngang:

as

 

MỘT SỐ VIDEO HƯỚNG DẪN

 
VIDEO 1

VIDEO 2

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.