Latest Video Thí Nghiệm News

Video giới thiệu về lưu huỳnh (sulfur) và hợp chất của lưu huỳnh (sulfur)

Video giới thiệu về lưu huỳnh (sulfur) và hợp chất của lưu…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Video dạy độc tính của halogen

Video dạy độc tính của halogen

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Thí nghiệm CuSO4 tác dụng với Fe (đồng sunfat tác dụng với sắt)

Thí nghiệm CuSO4 tác dụng với Fe (đồng sunfat tác dụng với…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Photpho trắng tự cháy trong không khí

Photpho trắng tự cháy trong không khí 

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh