Trang chủ Hóa Học THPT Tuyển chọn bộ lý thuyết môn Hóa học ôn thi THPT Quốc...

Tuyển chọn bộ lý thuyết môn Hóa học ôn thi THPT Quốc gia 2017

Tuyển chọn bộ lý thuyết môn Hóa học ôn thi THPT Quốc gia 2017

Tên tài liệu: Tuyển chọn bộ lý thuyết môn Hóa học ôn thi THPT Quốc gia 2017
Tác giả: Trần Văn Hiền, Lê Thành Chung
Chuyên mục: Tài liệu Hóa học, Lý thuyết Hóa học hay và khó
Số trang: 23 trang
Dạng file: PDF

Giới thiệu tài liệu:
Phần I: Lý thuyết Este – Chất béo – Cacbohidrat
Phần II: Amin – Amino Axit – Peptit – Protein
Phần III: Đại cương kim loại – Điện phân – Điều chế – Ăn mòn kim loại
Phần IV: Lý thuyết tổng hợp

Leave a comment

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.