Hoá Học Cao Phân Tử – Đoàn Thị Thu Loan

0
275

Hoá Học Cao Phân Tử – Đoàn Thị Thu Loan

Capture
Nguồn phát hành: Đại học Đà Nẵng, 2008

Sơ lược:

-Người dân Nam Mỹ ở thời kỳ tiền sử đã biết dùng cao su thiên nhiên để tạo các sản phẩm (1492)
-Biến tính polymer tự nhiên (giữa thế kỷ 19)
-Tổng hợp polymer (đầu thế kỷ 20)
-Khoa học polymer bắt đầu từ 1920
-Khoa học và công nghệ các hợp chất Cao phân tử phát triển mạnh vào những năm 60-70

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.