Latest Vấn Đề Về Giáo Dục News

Đua vào lớp 6 trường top ở Hà Nội

Đua vào lớp 6 trường top ở Hà Nội Định thi 6…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Bộ GDĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ GDĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024  …

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Đề thi tốt nghiệp THPT 2025: Thêm dạng câu hỏi mới, tránh “khoanh mò”

Đề thi tốt nghiệp THPT 2025: Thêm dạng câu hỏi mới, tránh…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Nữ sinh thi học sinh giỏi vượt cấp, giành giải nhất của Hà Nội – Môn Hóa Học 9

Trần Khánh Hòa, trường THCS Archimedes Academy, giành giải nhất kỳ thi…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

10 Characteristics of 21st Century Learners

As an educational researcher deeply interested in the intersection of technology and…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh