Trong thực tiễn dạy học ở trường phổ thông, BTHH giữ  vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo. BTHH vừa là mục đích, vừa là nội dung lại vừa là phương pháp dạy học hiệu quả, nó không chỉ cung cấp cho học sinh kiến thức, con đường giành lấy kiến thức mà còn mang lại niềm vui của quá trình khám phá, tìm tòi, phát hiện của việc tìm ra đáp số. Đặc biệt BTHH còn mang lại cho người học một trạng thái hưng phấn, hứng thú nhận thức. Đây là một yếu tố tâm lý quan trọng của quá trình nhận thức đang được chúng ta quan tâm. 1. Bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm là hình thức đo đạc được “tiêu chuẩn hoá

Điểm qua một vài cơ chế phản ứng hữu cơ thường gặp

Leave a comment