Chuyên đề ôn thi HSG: Cân bằng hóa học
can bang hoa hoc
Trong đời sống và sản xuất, có những phản ứng hóa học chỉ xảy ra được theo 1 chiều nhất định nhưng cũng có những phản ứng có thể xảy ra được theo 2 chiều trái ngược nhau. Đó là những phản ứng thuận nghịch. Dạng bài tập thường gặp nhất đối với các phản ứng thuận nghịch là bài tập chuyển dịch cân bằng:

I. Một số khái niệm

– Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều thuận và nghịch trong cùng điều kiện.

– Cân bằng hoá học là trạng thái của hệ phản ứng thuận nghịch mà ở đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
Cân bằng hoá học là cân bằng động vì tại trạng thái cân bằng, phản ứng thuận và nghịch vẫn tiếp tục xảy ra nhưng với tốc độ bằng nhau nên không làm thay đổi nồng độ của các chất trong hệ phản ứng.

Leave a comment

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.