Chuyên đề: So sánh nhiệt độ sôi, độ tan và tính axit – bazơ

0
877

Chuyên đề – So sánh nhiệt độ sôi, độ tan và tính axit – bazơ
so sanh
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi , nghĩa là ảnh hưởng đến lực hút giữa các phân tử gồm có
– Khối lượng phân tử
– Liên Kết H
– Moomen Lưỡng cực của phân tử
– Lực phân tán london ( 1 dạng của lực Van der Waals)
Các yếu tố trên cũng ảnh hưởng đáng kể đến độ tan trong nước của các chất hữu cơ , mà quan trọng nhất là liên kết H.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.