Chuyên đề – Kim loại tác dụng với dung dịch muối

4
3980

Chuyên đề – Kim loại tác dụng với dung dịch muối
211

Leave a comment

4 COMMENTS

  1. R, X, Y là các kim loại hóa trị 2,khối lượng nguyên tử lần lượt là r, x, y. Nhúng 2 thanh kim loại R có cùng khối lượng vào 2 dung dịch muối nitrat của X và Y. Người ta nhận thấy khi số mol muối nitrat của R trong 2 dung dịch bằng nhau thì thanh thứ nhất giảm a%, thanh thứ 2 tăng b% so với khối lượng ban đầu. Lập biểu thức tính r theo a, b, x, y.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.