TTLT Diệu Hiền – TP.Cần Thơ – Tháng 4/2016

0
315

Trung Tâm Luyện Thi Diệu Hiền luôn có những đề thi chất lượng và đạt chuẩn. Lần trước nhóm Admin đã gửi tới các bạn đề thi thử của tháng 3 – 2016. Để tham khảo các em có thể Ấn vào đây! Lần này nhóm Admin tiếp tục gửi tới các em đề thi thử của tháng 4/2016. Đề thi đã được kiểm định bởi đội ngũ Admin, đảm bảo độ chính xác cũng như cấu trúc đề thi để các em có nguồn tham khảo hữu ích phục vụ tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới.

Một số câu hay và khó trong đề thi thử:

Câu 48: Cho từ từ 100 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và NaHSO4 0,6M vào 300 ml dung dịch gồm NaHCO3 0,1M và K2CO3 0,2M thu được V lít CO2 (đktc) và dung dịch X. Cho 100 ml dung dịch gồm KOH 0,6M và BaCl2 1,5M vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Giá trị V và m là

A. 0,4480 và 11,820.

B. 1,0752 và 23,4300.

C. 0,4480 và 25,800.

D. 1,0752 và 22,254.

Câu 49: A là hỗn hợp chứa một axit (X) RCOOH, một ancol hai chức (Y) R’(OH)2 và một este hai chức (Z) (R”COO)2R’ (biết X, Y, Z đều no, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol A cần 11,088 lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng thấy khối lượng của CO2 lớn hơn khối lượng của H2O là 11,10 gam. Mặt khác, 15,03 gam A tác dụng vừa đủ với 0,15 mol KOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan và một ancol duy nhất là etylenglycol. Giá trị của m gần nhất với:

A. 16,40.

B. 12,45.

C. 18,72.

D. 20,40.

Câu 50: Hòa tan hết 31,12 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe (a mol), Fe3O4, FeCO3 vào dung dịch hỗn hợp chứa H2SO4 và KNO3. Sau phản ứng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm (CO2, NO, NO2, H2) có tỉ khối hơi so với H2 là 14,6 và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa với tổng khối lượng là m gam (không chứa ion Fe3+). Cho dung dịch BaCl2 dư vào thấy xuất hiện 140,965 gam kết tủa trắng. Mặt khác, cho dung dịch NaOH (dư) vào Z thì thấy có 43,4 gam NaOH phản ứng, đồng thời xuất hiện 42,9 gam kết tủa và có 0,56 lít khí (đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,171.

B. 0,165.

C. 0,152.

D. 0,159.

Giảng viên sư phạm cần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học
Giảng viên sư phạm cần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

Xem Chi Tiết Tập Tin PDF:

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.