Trường TH Thực Hành – ĐH Sư Phạm TP.HCM 2016

a1

Nhóm Admin gửi tới các bạn đề thi thử môn Hóa Học của trường TH Thực Hành – ĐH Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh mới thi gần đây!

Một số câu hay và khó trong đề thi thử:

Câu 48: Hợp chất hữu cơ A (chỉ chứa C, H, O) và chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 0,3 mol A với lượng vừa đủ dd NaOH 20%. Sau khi kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn gồm 3 chất X, Y, Z và 149,4g nước. Tách lấy X, Y, Z từ hỗn hợp chất rắn:

– Cho hỗn hợp X, Y tác dụng với dd HCl dư thu được 31,8g hai axit cacboxylic X­1; Y1 và 35,1g NaCl. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm X1 và Y1 thu được H2O và CO2 có tỉ lệ số mol là 1:1.

– Đốt cháy hoàn toàn lượng Z ở trên cần dùng vừa đủ 53,76 lít khí O2 (đktc) thu được 15,9g Na2CO3; 43,68 lít khí CO2 (đktc) và 18,9g H2O.

– Hòa tan Z vào nước rồi sục CO2 dư vào thì thu được chất hữu cơ Z1 có khả năng phản ứng với lượng dư brom (trong dung dịch nước brom) theo tỉ lệ mol tương ứng 1:3.

Số công thức cấu tạo của A phù hợp với các dữ kiện trên là

A. 2.

B. 3.                            

C. 4.

D. 5.

Câu 47: Khi thủy phân không hoàn toàn một loại lông thú, người ta thu được một oligopeptit X. Kết quả thực nghiệm cho thấy phân tử khối của X không vượt quá 500 (đvC). Khi thủy phân hoàn toàn 814 mg X thì thu được 450 mg Gly, 178 mg Ala và 330mg Phe (axit 2-amino-3-phenylpropanoic). Biết rằng khi thủy phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Gly-Ala, Ala-Gly mà không thấy có Phe-Gly. Số CTCT phù hợp của X là

A. 2.

B. 3.                            

C. 4.

D. 5.

Câu 42: Cho 93,4g hỗn hợp X gồm 3 muối MgCl2, NaBr, KI tác dụng với 700 ml dd AgNO32M thu được dung dịch Y và m gam kết tủa Z. Lọc kết tủa Z rồi cho 22,4g bột Fe vào dung dịch Y thu được chất rắn F và dung dịch E. Cho F vào dung dịch HCl dư tạo ra 4,48 lít H2 (đktc). Cho dd NaOH dư vào E thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24,0g chất rắn. Cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn; m có giá trị gần nhất với

A. 180.

B. 182.

C. 190.

D. 192.

Câu 43: Hòa tan hoàn toàn 11,6g hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5g HNO3 50,4%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X và V lit (đktc) hỗn hợp khí B. Cho 500ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,0g chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi  thu được 41,05 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối Cu(NO3)2 trong dung dịch Xgần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 11%.

B. 12,5%.

C. 13%.

D. 11,5%.

Xem Chi Tiết Tệp Tin PDF:

(Đang cập nhật file đề ………………….)

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.