Sử dụng bài tập để phát triển tư duy, rèn trí thông minh

0
268

Sử dụng bài tập để phát triển tư duy, rèn trí thông minh cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường Trung học phổ thông

Phát triển năng lực tư duy

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.