Sử dụng bài tập để phát triển tư duy, rèn trí thông minh

Sử dụng bài tập để phát triển tư duy, rèn trí thông minh cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường Trung học phổ thông

Phát triển năng lực tư duy

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here