Latest Luận văn News

Xây dựng E_book ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế trò chơi trong dạy học Hóa Học

Xây dựng E_book ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Giảng dạy một số nội dung điện hóa học ở trường trung học phổ thông

Giảng dạy một số nội dung điện hóa học ở trường trung…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Sử dụng bài tập để phát triển tư duy, rèn trí thông minh

Sử dụng bài tập để phát triển tư duy, rèn trí thông…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh