Một số tính chất và ứng dụng của crom

0
456

Một số tính chất và ứng dụng của crom

TS Vi Anh Tuấn – Khoa Hóa học
Trường Đại học KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội

Crom là nguyên tố kim loại chuyển tiếp thuộc nhóm VIB của bảng hệ thống tuần hoàn. Crom có cấu hình electron ở lớp vỏ hóa trị là 3d54s1. Số oxi hóa đặc trưng của crom là +3 và +6. Tên gọi của crom xuất phát từ tiếng Hy Lạp “chroma” có nghĩa là mầu sắc vì các hợp chất của crom đều có mầu.
crom
Crom là kim loại mầu trắng bạc. Do có số electron độc thân tối đa nên độ bền của liên kết trong tinh thể crom là lớn nhất, vì vậy crom có nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và độ cứng rất cao (tonc = 1907oC; tos = 2671oC, độ cứng theo thang Mohs: 8,5).

Tinh Chat Va Ung Dung Cua Crom by Tạp Chí Hóa Học – www.hoahoc.org

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.