Ebook: Tính chất lý hóa học các chất vô cơ

Đây là cuốn sách được biên soạn bởi tập thể Giáo sư ở bộ môn Hóa học, Viện Hàn lâm Quốc gia về Công nghệ hóa học tinh xảo mang tiên Lô-mô-nô-xôp ở Maxcơva. Cuốn sách xuất bản năm 1996 và được chào đón như một sản phẩm trí tuệ bậc nhất của Hóa học thời bấy giờ.

Sách Tính chất lý hóa học các chất vô cơ (106 Nguyên tố hóa học) có thể giúp ích rất nhiều cho các học sinh chuyên Hóa, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, các thầy giáo dạy Hóa học, nghiên cứu sinh, kỹ sư nghiên cứu về Hóa học vô cơ và đông đảo các học sinh ham thích môn Hóa học ở trường Phổ thông

Links bản tiếng NGA: LINKS DOWLOADS

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.