Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Hóa học chuyên đề Hydrocacbon

Cuốn sách Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT Chuyên Đề Hydrocacbon giúp các em ôn luyện kiến thức, nâng cao khả năng suy luận trong các tình huống phức tạp và chuyên sâu, bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học, chúng tôi tập hợp các nội dung quan trọng của chương trình Hóa học phổ thông theo các chuyên đề.

Cuốn sách Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT Chuyên Đề Hydrocacbon bao gồm hai phần chính:

Phần thứ nhất: Kiến thức cơ bản – Bài tập tự luận và trắc nghiệm
Chương 1 – Đại cương về hóa học hữu cơ
Chương 2 – Hyđrocacbon no
Chương 3 – Hyđrocacbon không no
Chương 4 – Hyđrocacbon thơm

Phần thứ hai: Lời giải bài tập tự luận và đáp án bài tập trắc nghiệm
Chương 1 – Đại cương về hóa học hữu cơ
Chương 2 – Hyđrocacbon no
Chương 3 – Hyđrocacbon không no
Chương 4 – Hyđrocacbon thơm


Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.