Home Hóa Học THPT Hóa Học 10 Đề khảo sát, đánh giá năng lực – Hóa học 10

Đề khảo sát, đánh giá năng lực – Hóa học 10

0
885

Đề khảo sát, đánh giá năng lực – Hóa học 10

Câu 1 (1đ): Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản là 40. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Xác định kí hiệu của nguyên tử A.

Câu 2 (1đ): Nguyên tử nguyên tố X có Z=11, nguyên tử nguyên tố Ycó Z=26. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y và cho biết vị trí của mỗi nguyên tố trong bảng tuần hoàn?

………………

Câu 4: (1 đ) Đọc bài viết sau và trả lời các câu hỏi bên dưới

Bóng bay oxi – đây là một từ mà người dân quen gọi một loại bóng có thể bay được dùng làm đồ chơi cho trẻ em, để trang trí, dùng trong các dịp lễ tết…Thực tế nó không phải được bơm bằng khí oxi (O2), vì khí này nặng hơn không khí. Muốn bay được thì bóng phải được bơm bằng các loại khí nhẹ và trơ như heli (He), neon (Ne)…Tuy nhiên các khí này có giá thành cao nên bóng bay thường được các nhà sản xuất nhỏ lẻ bơm bằng khí hiđro – một loại khí nhẹ, rẻ tiền, dễ điều chế. Ở các hộ gia đình, người ta thường lấy nhôm từ các vỏ lon bia ngâm trong dung dịch xút:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑.

Do phân tử hiđro có cấu tạo đơn giản nên dễ thẩm thấu ra ngoài quả bóng, khí này rất dễ cháy nổ khi gặp nhiệt độ cao. Có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra liên quan đến việc cháy nổ bóng bay, do sự vô ý hoặc thiếu hiểu biết của con người như đốt dây buộc bóng vì không tìm được kéo để cắt, hút thuốc lá gần chỗ bán bóng…. Những vụ nổ bóng bay gây nguy hiểm cho những người đứng gần, có thể bỏng da tay, da mặt và những vị trí nhạy cảm. Vì thế, nên hạn chế dùng nó, nếu dùng thì tránh mang vào trong nhà bởi nếu tiếp xúc với bóng đèn, gặp không khí nóng có thể phát nổ thậm chí không nên cầm bóng bay ngoài trời nắng.

Câu hỏi

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi bóng bay phát nổ.

b. Tại sao nên dùng khí heli để bơm bóng bay?

c. Cần bao nhiêu gam nhôm để có thể thu được khí H2 (ở đktc) đủ để bơm 14 quả bóng loại 4 lít/quả.

Câu 9 (1đ): Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định nguyên tố R ?

Câu 10 (1đ): Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm K, K2O, KOH, KHCO3 và K2CO3 trong lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6%, thu được 3,36 lít (ở đktc) hỗn hợp gồm hai khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch Y chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 25,0841%. Cô cạn dung dịch Y, thu được 29,8 gam muối khan. Tính m?

Leave a comment

NO COMMENTS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.