Video: Phân tích định tính nguyên tố Cacbon và hidro trong hợp chất hữu cơ

0
475

Video: Phân tích định tính nguyên tố Cacbon và hidro trong hợp chất hữu cơ

Phân tích định tính nguyên tố nhằm xác định các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ bằng cách phân hủy hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản rồi nhận biết chúng bằng các phản ứng đặc trưng.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.