Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập Hóa học về hợp chất hữu cơ chứa Nito

Trong chương trình hóa học 12 có rất nhiều dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu cơ chứa nitơ. Tôi nhận thấy rằng khá nhiều học sinh lúng túng khi gặp các hợp chất chứa nitơ có CTPT dạng CxHyOzNt, các em lúng túng không biết chúng thuộc loại chất nào vì vậy không viết được các PTHH trong các bài toán . Kết quả là một số thì bỏ qua không làm và một số còn lại thì làm ra kết quả sai. Vì vậy tôi mạnh dạn đưa ra một số công thức chung cho một số hợp chất chứa hữu cơ chứa nitơ và phương pháp giải tương ứng. 


Dạng 1: Muối cacboxylat của amin:

Dạng 2 : Muối nitrat của amin

Dạng 3: Muối cacbonat của amin:

Dạng 4: Bài toán về tính lưỡng tính của amino axit

Dạng 5: Bài tập về phản ứng của amịno axit với axit hoặc bazơ sau đó lấy toàn bộ sản phẩm thu đựoc cho tác dụng với dung dịch bazơ hoặc axit.

Dạng 6: Phản ứng thuỷ phân peptit tạo ra các amino axit và các aminoaxit tác dụng với dung dịch axit

Dạng 7: Bài toán thuỷ phân peptit bằng dung dịch kiềm

Dạng 8: Bài tập về phản ứng thuỷ phân không hoàn toàn peptit tạo ra hỗn hợp các peptit và amino axit.

 

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.