Saturday, January 20, 2018

Stay connected

0Thành viênThích

Latest article

Bộ Giáo dục công bố dự thảo chương trình 20 môn học

Bộ Giáo dục công bố dự thảo chương trình 20 môn học Chương trình giáo dục phổ thông mới gồm 20 môn học, tất cả...

Lỗ hổng trong đổi mới phương pháp dạy học

Lỗ hổng trong đổi mới phương pháp dạy học Nhiều phương pháp dạy học mới đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng giảng...

Ebook: Tư duy tháo lắp chất chinh phục môn Hóa học

Ebook: Tư duy tháo lắp chất chinh phục môn Hóa học Các em học sinh thân mến! Theo định hướng đổi mới của Bộ Giáo dục...