Đề kiểm tra khảo sát kiến thức Hóa hữu cơ lần 1 – Năm 2017

a.JPG.jpg.JPG

Đề kiểm tra khảo sát kiến thức lần 1 – Năm 2017 Giảng viên Hóa học tại Saigon Technology University (Đại học Công Nghệ Sài Gòn)

Tặng 99ers đề thi thử lần 1, nội dung đến đến este thôi. Đề này dùng cho hs của thầy, được tổng hợp từ nhiều nguồn trong đó có Bookgol nhé. Các em tải về làm thử và căn giờ xem trong 90 phút được bao nhiêu câu. Thầy sẽ up đáp án sau

Leave a comment

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.