Thầy giáo Văn Như Cương và Thầy thuốc Nguyễn Anh Trí vào đề Ngữ Văn giữa kỳ.

Thầy giáo Văn Như Cương và Thầy thuốc Nguyễn Anh Trí vào đề Ngữ Văn giữa kỳ.

Nguồn: Trang điện tử của trường THPT Nguyễn Du.

BigSchool: Xin các bạn hãy bình luận về các đề Ngữ văn trên của trường THPT Nguyễn Du, Q 10, TP HCM

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here