Tag: học tập

HỌC TỐT MÔN HÓA LỚP 11: DỄ HAY KHÓ? BÍ QUYẾT ĐỂ HỌC TỐT?

HỌC TỐT MÔN HÓA LỚP 11: DỄ HAY KHÓ? BÍ QUYẾT ĐỂ…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Động lực học tập đến từ đâu?

Tự thân con người vốn có ham muốn học hỏi nhưng làm…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Kiến thức cần lưu ý khi học môn Hoá 10

Kiến thức cần lưu ý khi học môn Hoá 10 Môn Hóa…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh