Sách bài tập hóa học 11 – Ban Cơ Bản

>> SÁCH BÀI TẬP HÓA HỌC 10 _ NÂNG CAO

Bài tập hóa học 11 gồm các bài tập được chọn lọc và sắp xếp một cách hệ thống, bám sát từng chủ đề kiến thức trong sách giáo khoa, nhằm giúp các em học sinh sử dụng song song với sách giáo khoa, vừa củng cố kiến thức đang học, vừa nâng cao kĩ năng môn hóa cơ bản.

MỤC LỤC:
Lời nói đầu
Ôn tập đầu năm
Chương 1. Sự điện li
Chương 2. Nitơ – Photpho
Chương 3. Cacbon – Silic
Chương 4. Đại dương về hóa học hữu cơ
Chương 5. Hidrocacbon no
Chương 6. Hiđrocacbon không no
Chương 7. Hiiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon
Chương 8. Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol
Chương 9. Anđehit – Xeton – Axit Cacbonxylic

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.