Latest Hóa Học 8 News

Đề giao lưu HSG KHTN 8 – Năm học 2023 – 2024

Đề giao lưu HSG KHTN 8 - Năm học 2023 - 2024…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 Môn: HÓA HỌC – LỚP 8

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Sơ đồ tổng kết bài: “Nước” – Hóa học 8

Xin chia sẻ tới Thầy/Cô sơ đồ tổng kết bài: "Nước" -…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Đề HSG Hoá 8 Nghi Sơn Năm 2022-2023

Đề HSG Hoá 8 Nghi Sơn Năm 2022-2023

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh