Hỏi/Đáp Hóa THCS

Latest Hỏi/Đáp Hóa THCS News

Đề thi chọn HSG Hóa Học 9 – TP Hà Nội – Năm 2023 – 2024

Câu I: 1. Xác định các chất X, Y, Z, T và…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Bài kiểm tra và đánh giá năng lực, kiến thức lớp ôn thi vào 10 Chuyên Hóa – Năm 2023

Bài kiểm tra và đánh giá năng lực, kiến thức lớp ôn…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Giải đáp câu hỏi ngày 29/01/202

Cho 13,52 gam chất X tan hooàn toàn trong 50 gam nước,…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh