Đề thi thử Trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Lần 1 – 2017

0
294
Đề thi thử môn Hóa

Đề thi thử Trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Lần 1 – 2017

Đề thi thử môn Hóa

Sáng ngày 15/01/2016, trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc Gia 2017 lần 1.
Website: www.hoahoc.org sẽ đăng tải đề thi môn Hóa Học, hi vọng đề thi là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn trong thời gian ôn thi sắp tới.

Một số câu hay trong đề thi thử

Câu 33: Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 5,25 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y, khối lượng kết tủa thu được là 6,67 gam. Giá trị của m la

A. 3,6.
B. 2,02.
C. 2,86.
D. 4,05.

Câu 34: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là

A. 16,0.
B. 13,8.
C. 13,1.
D. 12,0.

Câu 35: Cho các phát biểu sau đây:

(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(b) Chất béo là đieste của glixerol với aixt béo.

(c) Phân tư amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

(e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.

(f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

Số phát biểu đúng là

A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3.

ĐÁP ÁN

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.