Đề thi thử môn Hóa – Trường THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

0
447

Mới đây trường THPT Hạ Long – Quảng Ninh vừa tổ chức kỳ thi Thử THPT Quốc Gia 2016. Đề thi lần này có đầy đủ đáp án để các em học sinh dễ dàng tham khảo và tự ôn luyện. Sau đây là một số câu tương đối khó trong trong đề thi, các bạn có thể bình luận trao đổi các cách làm dưới phần bình luận. Từ đó chúng ta có thêm nhiều cái nhìn mới về một bài tập. Đây không phải một cách học mới, tuy nhiên khá là hay và bổ ích – giúp ta đưa ra cái nhìn tổng quan cho một bài tập. Từ đó luyện sự phản xạ trong khi làm bài.

Đề thi thử môn Hóa – Trường THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

q11

Một số câu hay và khó trong đề thi

Câu 37: Cho 47 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đi qua Al2O3, đun nóng thu được hỗn hợp Y gồm ba ete; 0,27 mol olefin; 0,33 mol hai ancol dư và 0,42 mol H2O. Biết rằng hiệu suất tách nước tạo mỗi olefin đối với mỗi ancol đều như nhau và số mol ete là bằng nhau. Khối lượng của hai ancol dư có trong hỗn hợp Y (gam) gần giá trị nào nhất ?

A. 14,5.

B. 17,5.

C. 18,5.

D. 15,5.

Câu 43: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 1,91 mol.

B. 1,85 mol.

C. 1,81 mol.

D. 1,95 mol.

Câu 45: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 29,55.

B. 23,64.

C. 17,73.

D. 11,82.

Câu 46: Hỗn hợp X chứa 3,6 gam Mg và 5,6 gam Fe cho vào 1 lít dung dịch chứa AgNO3 a M và Cu(NO3)2 a M thu được dung dịch A và m gam hỗn hợp chất rắn B. Cho A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa D. Nung D ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E có khối lượng 18 gam. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là

A. 31,2.

B. 38,8.

C. 22,6.

D. 34,4.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.