Đề thi – Đáp Án: HSG Tỉnh Phú Thọ: Trắc Nghiệm và Tự Luận – Năm 2016 – 2017

Th.S Ngô Xuân Quỳnh
Th.S Ngô Xuân Quỳnh  - Luyện Thi Hà Thành
4 Min Read
3

HSG lop 9 cap tinh 2016 - 2017 - 0001
HSG lop 9 cap tinh 2016 - 2017 - 0002
HSG lop 9 cap tinh 2016 - 2017 - 0003
HSG lop 9 cap tinh 2016 - 2017 - 0004II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 câu; 10 điểm).

Câu I (1,5 điểm).

 1. Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, trình bày cách nhận biết các kim loại riêng biệt: Zn, Ba, Mg, Cu, Fe.
 2. Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử là C4H9Br.

Câu II (1,5 điểm).

Từ canxi cacbua, muối ăn và nước cất (điều kiện thí nghiệm có đủ). Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế: Polietilen, Poli(vinyl clorua), Xiclohexan, Metyl clorua.

Câu III (3,0 điểm).

 1. Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch B chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Xác định hai kim loại đã dùng.
 2. Trộn 5,6 gam bột sắt với 3,2 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí Z và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn Z và G cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc).
 3. a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định các chất có trong Y, Z, G.
 4. b) Xác định giá trị của V.

Câu IV (2,0 điểm).

Hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Fe, Ba. Chia X thành 3 phần bằng nhau:

Phần một tác dụng với nước (dư), thu được 0,896 lít H2.

                Phần hai  tác dụng với 50ml dung dịch NaOH 1M (dư), thu được 1,568 lít H2.

                Phần ba tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,24 lít H2.

                (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn).

 1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
 2. 2. Tính phần trăm theo khối lượng các kim loại trong hỗn hợp X.
 3. Sau phản ứng ở phần hai, lọc được dung dịch Y. Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần thêm vào dung dịch Y để:
 4. a) Thu được lượng kết tủa nhiều nhất.
 5. b) Thu được 1,56 gam kết tủa.

Câu V (2,0 điểm).

 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A thu được CO2 và m gam nước. Hãy xác định công thức phân tử của A (biết rằng A tạo bởi 2 nguyên tố và ở điều kiện thường A là chất khí).
 2. Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 (có tỷ lệ số mol tương ứng là 1 : 2). Lấy 10,08 lít (đktc) hỗn hợp X nung nóng có xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn hỗn hợp Y qua nước brom dư thấy bình brom tăng 3 gam và còn lại V lít hỗn hợp khí Z không bị hấp thụ. Biết tỷ khối của Z so với hiđro bằng 20/6 .

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Xác định giá trị của V. Biết rằng các chất khí đều đo ở đktc.

HSG lop 9 cap tinh 2016 - 2017 - 0005

HSG lop 9 cap tinh 2016 - 2017 - 0006 HSG lop 9 cap tinh 2016 - 2017 - 0007 HSG lop 9 cap tinh 2016 - 2017 - 0008 HSG lop 9 cap tinh 2016 - 2017 - 0009 HSG lop 9 cap tinh 2016 - 2017 - 0010 HSG lop 9 cap tinh 2016 - 2017 - 0011

Leave a comment

Share this Article
By Th.S Ngô Xuân Quỳnh Luyện Thi Hà Thành
Follow:
Luyện thi Hà Thành - 0979817885 ➤ Website: www.hoahoc.org ➤ Facebook page: https://www.facebook.com/luyenthihathanhhn ➤ Instagram: https://www.instagram.com/luyen_thi_ha_thanh/ ➤ Tiktok: https://www.tiktok.com/@luyenthihathanh ➤ Youtube: https://www.youtube.com/@luyenthihathanh ➤ Facebook groups: https://www.facebook.com/groups/hoahoc.org ➤ Email: [email protected] ➤ Hotline: 0979817885 ➤ Địa chỉ: CS1: Phòng 658 – Số 26 – Đường Láng – Ngã Tư Sở CS2: Gần trường THPT Phan Đình Phùng – Ba Đình CS2: Số 64 – Ngõ 15 – Phố Phương Mai – Đống Đa
Leave a comment