Tag: Michael Levitt

Mô hình hóa đa tỉ lệ cho các phản ứng hóa học

MÔ HÌNH HÓA ĐA TỈ LỆ CHO CÁC PHẢN ỨNG HÓA HỌC…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh