Tag: krisp

[Krisp] – Công cụ khử tiếng ồn – khi dạy online và quay video – tốt nhất.

Krisp là một công cụ tiện ích trên PC được phát triển bởi…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh