[Krisp] – Công cụ khử tiếng ồn – khi dạy online và quay video – tốt nhất.

Krisp là một công cụ tiện ích trên PC được phát triển bởi

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh