Giải gần đúng một số bài toán về axit –bazơ bằng phương pháp Niutơn

0
268

Giải gần đúng một số bài toán về axit –bazơ bằng phương pháp Niutơn

Hóa phân tích là môn khoa học về các phương pháp xác định định tính và định lượng các chất. Phương pháp xác định định tính nhằm giúp chúng ta xác định chất nghiên cứu được cấu tạo từ những thành phần nào (ion, phân tử, nhóm nguyên tử).Phương pháp phân tích định lượng giúp chúng ta xác định hàm lượng của các hợp phần chứa trong đối tượng nghiên cứu.

Thông thường phép phân tích định tính được tiến hành trước phép phân tích định lượng. Bởi vì sau khi xác định được thành phần định tính của đối tượng nghiên cứu thì mới lựa chọn phương pháp phân tích định lượng thích hợp:

Giáo viên : Bạch Ngọc Chính – tổ Hóa học – THPT CHuyên Quảng Bình

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.