Quy định về sử dụng các chỉ số vị trí và các loại dấu trong danh pháp IUPAC

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here