Phương pháp giải quyết hiệu quả bài toán thủy phân peptit

0
284
peptit

Phương pháp giải quyết hiệu quả bài toán thủy phân peptit trong thực tế đề thi hiện nay

Tác giả: Phan Trúc – ĐH Y DƯợc Huế, GV luyện thi Toán – Lý Hóa
E_mail liên hệ của tác giả: drtrucphan@gmail.com

peptit

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.