Phương pháp giải quyết hiệu quả bài toán thủy phân peptit

peptit

Phương pháp giải quyết hiệu quả bài toán thủy phân peptit trong thực tế đề thi hiện nay

Tác giả: Phan Trúc – ĐH Y DƯợc Huế, GV luyện thi Toán – Lý Hóa
E_mail liên hệ của tác giả: drtrucphan@gmail.com

peptit

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here