Phân loại và hệ thống hóa một số bài tập phần Hợp chất thiên nhiên

0
357
Hợp chất thiên nhiên

Hoá học các hợp chất thiên nhiên là bộ phận quan trọng của hoá học hữu cơ. Sự phát triển của hoá học hữu cơ nói chung và của thuyết cấu tạo hoá học nói riêng đã tạo cơ sở cho việc nghiên cứu một cách hệ thống các hợp chất, hệ thống các lớp chất như các Tecpen, Cacbonhidrat, Peptit, Lipit, Steroit, Ancaloit v.v…

Hợp chất thiên nhiên
Việc tìm hiểu hoá học các chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao không chỉ tiếp tục được đẩy mạnh ở các chất có trong thực vật trên đất liền mà còn hướng đến các đối tượng có nguồn gốc từ biển. Không chỉ dừng lại ở các hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ và trung bình mà còn hướng đến các phân tử có khối lượng phân tử lớn như các protein, nucleic, polyxaccarit…
Các hợp chất thiên nhiên có vai trò lớn trong thực tế, việc tìm hiểu về hợp chất này trong trường phổ thông còn đang là phạm vi hẹp. Vì vậy, để giúp học sinh nắm vững thêm kiến thức về cấu tạo, tính chất, cách phân lập và vai trò của hợp chất thiên nhiên chúng tôi viết chuyên đề “Phân loại và hệ thống hóa một số bài tập phần Hợp chất thiên nhiên” giúp các em học sinh khắc sâu phần lý thuyết từ đó vận dụng linh hoạt khi giải quyết các bài tập.

ĐANG CẬP NHẬT………………………….

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.