Đề thi thử trường THPT Diễn Châu 5 – Nghệ An (Lần 1)

0
685

Đề thi thử trường THPT Diễn Châu 5 – Nghệ An (Lần 1)

Lần này Hoahoc.org sẽ gửi tới các bạn đề thi thử của trường THPT Diễn Châu 5 – tỉnh Nghệ An lần 1. Các bạn cùng tải về và chiến đấu nhé! Nếu có những băn khoăn hoặc gặp sai sót, hãy comment ở phía dưới để mọi người cùng trao đổi, hoặc các em cũng có thể truy cập vào Facbook của Hoahoc.org và đăng bài để mọi người cùng giải đáp nhé!

1a

Một số câu hay và khó trong đề thi thử:

Câu 43: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một tetrapeptit A và một pentapeptit B (A và B mạch hở chứa đồng thời glyxin và alanin trong phân tử) bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được ( m + 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp hơi Y đi rất chậm qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít một khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2 không bị nước hấp thụ, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp X là

A. 30,95% B. 53,06%. C. 55,92% D. 35,37%.

Câu 46: Cho 81,6 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:2) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dung dịch X. Cho m gam Mg vào X, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y. Thêm dung dịch KOH dư vào Y được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 62,0 gam chất rắn E. Giá trị gần nhất với m là

A. 25,2.

B. 26,5.

C. 29,8.

D. 28,1.

Câu 49: Cho 39,84 gam hỗn hợp F gồm Fe3O4 và kim loại M vào dung dịch HNO3 đun nóng, khuấy đều hỗn hợp để phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít NO2 sản phẩm khử duy nhất (ở đktc), dung dịch G và 3,84 gam kim loại M. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch G thu được kết tủa K. Nung K trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 40 gam chất rắn R. Biết M có hóa trị không đổi trong các phản ứng trên. % khối lượng của M trong F gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 50%.

B. 10%.

C. 32%.

D. 40%.

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.