Tag: công thức

100 bài tập xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

100 bài tập xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học Giải nhanh trắc

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Trọn bộ công thức Hóa học giải nhanh đề trắc nghiệm

Trọn bộ công thức Hóa học giải nhanh đề trắc nghiệm Bộ

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Một số công thức kinh nghiệm dùng giải nhanh bài tập hóa học

Một số công thức kinh nghiệm dùng giải nhanh bài tập hóa

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh