Latest CĐ Hidrocacbon News

Bài toán hay về hidrocacbon dành cho thi HSG – Hóa Học 11

Hidrocacbon X chứa 92,3% cacbon về khối lượng và có 85 <…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Tài liệu ôn tập về hidrocacbon: Ankan, anken, ankin, ankadien và hidrocacbon thơm

Tài liệu ôn tập về hidrocacbon: Ankan, anken, ankin, ankadien và hidrocacbon…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Một số bài tập hay về hidrocacbon và phương pháp bảo toàn liên kết pi

Một số bài tập hay về hidrocacbon và phương pháp bảo toàn…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh