Nhóm Halogen và hợp chất

Latest Nhóm Halogen và hợp chất News

Video dạy độc tính của halogen

Video dạy độc tính của halogen

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Ô chữa kiến thức về nhóm Halogen – Hóa Học 10

Ô chữa kiến thức về nhóm Halogen - Hóa Học 10 Theo…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Hóa học với cuộc sống: Vệ sinh bể bơi, hồ nước bằng hóa chất

Để bảo đảm vệ sinh, nước ở các hồ bơi thường xuyên…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Hoàn thành các phương trình hóa học sau và chỉ rõ vai trò (chất oxi hóa hay chất khử)

Câu 6. Hoàn thành các phương trình hóa học sau và chỉ…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Hưỡng dẫn giải một số câu hỏi và bài tập về nhóm Halogen – Hóa học 10

Câu 5.   Một học sinh thực hiện thí nghiệm và cho…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh