Xử lý bài toán với nhiều các làm khác nhau

0
356

Xử lý bài toán với nhiều các làm khác nhau

Hòa tan m gam một hỗn hợp X gồm Al2(SO4)3 và ZnSO4 (tỉ lệ mol 1 : 3) vào nước thu được dung dịch Y. Cho vào dung dịch Y 180 ml dung dịch KOH 1M thì thấy tạo ra 3a gam kết tủa. Thêm tiếp 260 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch sau phản ứng thì thấy tạo ra a gam kết tủa. Giả thiết rằng tốc độ các phản ứng là như nhau. Giá trị của m gần nhất với

A. 35.

B. 25.

C. 49.

D. 20.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.