Vĩnh phúc: Đề kiểm tra chất lượng chuyên môn giáo viên Hóa THCS

0
289

Vĩnh phúc: Đề kiểm tra chất lượng chuyên môn giáo viên Hóa THCS

Câu 8 (1,0 điểm)

Ba chất hữu cơ mạch hở A, B, D có công thức phân tử tương ứng là: C3H6O, C3H4O2, C6H8O2. Chúng có những tính chất sau:

– Chỉ A và B tác dụng với Na giải phóng khí H2.

– Chỉ B và D tác dụng được với dung dịch NaOH.

– A tác dụng với B (trong điều kiện xúc tác, nhiệt độ thích hợp) thu được sản phẩm là chất D.

Hãy cho biết công thức cấu tạo của A, B, D. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 9 (1,0 điểm)

Hòa tan hết 15,3 gam BaO vào nước, thu được dung dịch A. Cho 9,24 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tan hết trong dung dịch HCl dư, thu được khí B. Nếu cho dung dịch A hấp thụ hết lượng khí B thì có tạo ra kết tủa hay không? Nếu có, hãy tính khối lượng kết tủa thu được.

Câu 10 (1,0 điểm)

Hòa tan hết hỗn hợp A gồm Fe và một oxit sắt FexOy vào 300 ml dung dịch H2SO4 1,8 M. Sau phản ứng, thu được dung dịch B và 2,016 lít khí D (ở đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch B, thu được kết tủa E. Lọc, sấy khô và nung E trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 32 gam chất rắn F. Biết rằng, lượng axit đã dùng dư 20% so với lượng cần thiết.

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của oxit sắt trong hỗn hợp A.

 

 

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.